เจลาโต้

News > Thailand Bakery&IceCream2013

Contact Information

Contact : i-Cream Solutions Co., Ltd
Office : +66 (0)2 252 9290
Fax : +66 (0)2 252 9291
Email : info@i-CreamSolutions.com

Description

   
   
   

 

Training > Class B: New Ice Cream Venture

Downloads

Contact Information

Contact : i-Cream Solutions Co., Ltd
Office : +66 (0)2 252 9290
Fax : +66 (0)2 252 9291
Email : info@i-CreamSolutions.com

Description

Class B: New Ice Cream Venture

Introduction to Entrepreneurship of Ice Cream & Gelato Business Class

This class is to aim for who is interested and would like to step in the ice cream/gelato business. This class will give you the instruction for how to start your ice cream business and selecting the business model which is proper for you, even you have no basic ice cream knowledge before.

 

Course outline:

Training > Class A: Top-up Your Business with Ice Cream

Downloads

Contact Information

Contact : i-Cream Solutions Co., Ltd
Office : +66 (0)2 252 9290
Fax : +66 (0)2 252 9291
Email : info@i-CreamSolutions.com

Description

Class A: Top-up Your Business with Ice Cream

Introduction to Entrepreneurship of Ice Cream & Gelato Business Class

This class is to aim for business men who are interested and would like to step in the ice cream/gelato business. This class will give you the instruction for how to start topping up your business with ice cream production and selecting the business model which is proper for you, even you have no basic ice cream knowledge before.

 

Course outline:

Training > Private class

Downloads

Contact Information

Contact : i-Cream Solutions Co., Ltd
Office : +66 (0)2 252 9290
Fax : +66 (0)2 252 9291
Email : info@i-CreamSolutions.com

Description

Private Class
 
This class is to aim for friendly consulting, helping and troubleshooting to any ice cream/gelato entrepreneur who has problems or obstacles in running the business, e.g. the parts of production, defect products, quality of ingredients, new menu designing, the business management or even special cases by the participant.
This class also can be designed and customized particularly for private class as any specific training, e.g. homemade ice cream class, gelato class and ice cream cake/stick class.
 

Training > Gelato Class

Downloads

Contact Information

Contact : i-Cream Solutions Co., Ltd
Office : +66 (0)2 252 9290
Fax : +66 (0)2 252 9291
Email : info@i-CreamSolutions.com

Description

Basic Gelato Class

Training > Ice cream Class

Downloads

Contact Information

Contact : i-Cream Solutions Co., Ltd
Office : +66 (0)2 252 9290
Fax : +66 (0)2 252 9291
Email : info@i-CreamSolutions.com

Description

Ice cream class
Homemade Ice cream class

This class is aimed for the beginner, business man or whoever that loves and being passion with ice cream. In the class, participants will learn about sort of ice cream, ingredients, process of ice cream production, tools and equipments for making ice cream in hardpack type. Note: Homemade Ice Cream Class is co-operated with MissIceCream by Aj. Paula Kaothien.
 
Course outline:

Products > Innova > Movimix 60A+

Downloads

Contact Information

Contact : i-Cream Solutions Co., Ltd
Office : +66 (0)2 252 9290
Fax : +66 (0)2 252 9291
Email : info@i-CreamSolutions.com

Description

 
 
         MovimixA+ เครื่องเอนกประสงค์ ที่สามารถ ปรับส่วนผสมแต่ละรสชาติได้  Movimix ให้ความร้อนและลดอุณหภูมิส่วนผสม ในด้านบนของโถปั่น ด้วยระบบล๊อกโถ และระบบกวนส่วนผสม ได้รับสิทธิบัตร จาก Innova ซึ่งรับประกันว่าถูกสุขลักษณะ ในโถทั้ง 2 ข้าง โปรแกรมเอนกประสงค์ ให้รสสัมผัสที่ นุ่มเนียน, เข้มข้น และง่ายต่อการตักเสิร์ฟ พร้อมสำหรับการโชว์ขายได้เลย คุณภาพการประกอบที่ดี, การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยี เป็นคุณสมบัติหลัก ของเครื่องปั่นไอศกรีมเอนกประสงค์ของInnova เครื่องนี้

Specification

max production per hour

20-60 kg.

max production per cycle

2.5-10 kg.

min production per cycle

-

production time

-

cooling

water

gas

R404

timer

yes

current

400V / 50 Hz / 3

power

1000W

width

60 cm

depth

60 cm

height

140 cm

net weight

310 kg

Products > Innova > Movimix 60

Downloads

Contact Information

Contact : i-Cream Solutions Co., Ltd
Office : +66 (0)2 252 9290
Fax : +66 (0)2 252 9291
Email : info@i-CreamSolutions.com

Description

Movìmix is a multifunction machine that can be used to customize each flavour of ice-cream as required and regulate the quantity produced. The Movìmix heats the mix in the upper cylinder and simultaneously cools it in the lower one. The cylinder locking system and the stirrer are patented by Innova to guarantee absolute hygiene inside the two chambers, a perfect blend and complete extraction of the ice-cream at the end of each cycle. Versatile programming gives a soft, creamy and spatula-friendly ice-cream, ready for chilling or immediate display.

Specification

max production per hour

35-60 kg.

max production per cycle

4-10 kg.

min production per cycle

-

production time

-

cooling

water

gas

R404

timer

yes

current

400V / 50 Hz / 3

power

1000W

width

60 cm

depth

60 cm

height

140 cm

net weight

310 kg

Products > Innova > Movi 60A+

Downloads

Contact Information

Contact : i-Cream Solutions Co., Ltd
Office : +66 (0)2 252 9290
Fax : +66 (0)2 252 9291
Email : info@i-CreamSolutions.com

Description

Movì is a horizontal electronic batch freezer designed for ice-cream makers – a practical, sturdy and reliable piece of equipment. Movì stands out thanks to the quality of the components and the efficiency of the mechanism. INNOVA’s patented stirrer guarantees absolute hygiene inside the cylinder, a perfect blend and complete extraction of the ice-cream at the end of each cycle. Versatile programming gives a soft, creamy and spatula-friendly ice-cream, ready for chilling or immediate display.

Specification

max production per hour

20-60 kg.

max production per cycle

2.5-10 kg.

min production per cycle

-

production time

-

cooling

water

gas

R404

timer

yes

current

400V / 50 Hz / 3

power

6500W

width

60 cm

depth

60 cm

height

140 cm

net weight

265 kg

Products > Innova > Movi 60

Downloads

Contact Information

Contact : i-Cream Solutions Co., Ltd
Office : +66 (0)2 252 9290
Fax : +66 (0)2 252 9291
Email : info@i-CreamSolutions.com

Description

Movì is a horizontal electronic batch freezer designed for ice-cream makers – a practical, sturdy and reliable piece of equipment. Movì stands out thanks to the quality of the components and the efficiency of the mechanism. INNOVA’s patented stirrer guarantees absolute hygiene inside the cylinder, a perfect blend and complete extraction of the ice-cream at the end of each cycle. Versatile programming gives a soft, creamy and spatula-friendly ice-cream, ready for chilling or immediate display.
 
 
 
 

Specification

max production per hour

35-60 kg.

max production per cycle

4-10 kg.

min production per cycle

-

production time

-

cooling

water

gas

R404

timer

yes

current

400V / 50 Hz / 3

power

6500W

width

60 cm

depth

60 cm

height

140 cm

net weight

265 kg